เลขที่ใบอนุญาตนายหนประกันวินาศภัย

IBN : 6404002194

เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

IBN : 6404002194

สิ่งที่น่ารู้ ก่อนทำประกันโควิด

อย่างมาก ไม่ว่าสาเหตุจะเป็นเพราะค่าตรวจที่ราคาค่อนข้างสูง ค่ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และหากมีโรคแทรกซ้อนอีกค่ารักษาก็ยิ่งบานปลายเข้าไปใหญ่

แต่! ก่อนที่จะทำการซื้อประกันโควิด เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตนเองและลูกหลานนั้น เราควรรู้สิ่งเหล่านี้ก่อน เพื่อที่จะได้เลือกซื้อได้คุ้มค่าและตรงกับความต้องการของเรามากที่สุด

 

ผู้ที่ควรทำประกันโควิด

จริง ๆ แล้วการทำประกันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจำเป็นสำหรับทุกคน โดยเฉพาะประกันเกี่ยวกับโรคระบาดใหญ่ที่ไม่ว่าใครก็มีโอกาสเป็นทั้งนั้น แต่ผู้ที่ “ควรมีประกันโควิด” ไว้เลยก็คือ ผู้ที่อยู่ในพื้นที่แออัด ต้องใช้ขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว เพราะคนกลุ่มนี้เสี่ยงที่จะติดโควิด-19 มากกว่า และในผู้สูงอายุหรือมีโรคประจำตัว ก็จะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าผู้ที่ร่ายกายปกติแข็งแรง

 

ราคา

ราคาของประกันโควิดเริ่มต้นที่ 200-1000 บาทขึ้นไป บางบริษัทมีหลายแผนให้เลือก ซึ่งแต่ละแผนก็จะมีราคาที่แตกต่างกัน ยิ่งมีราคาสูง ยิ่งครอบคลุมมากหรือเงินชดเชยมากด้วย ซึ่งผู้ที่สนใจทำประกัน ต้องคำนึงถึงรายได้ของตนและเลือกแผนประกันที่ตอบโจทย์กับตนเองมากที่สุด

 

มักครอบคลุมอะไรบ้าง

เจอจ่าย ประกันโควิดบางแผน จะครอบคลุมถึงเมื่อตรวจเจอว่าติดโควิด ก็จะมีการจ่ายให้ตามแผนที่เราตกลงทำประกันไว้

ค่ารักษา ประกันโควิดบางแผน จะครอบคลุมถึงเมื่อต้องเข้ารับการรักษา ก็จะมีการจ่ายให้ตามค่ารักษาจริงหรือตามวงเงินของแผนที่เราตกลงทำประกันไว้

ชดเชยนอนโรงพยาบาล ประกันโควิดบางแผน จะครอบคลุมถึงเมื่อต้องเข้ารักษาตัวที่ต้องนอนโรงพยาบาล ก็จะมีการจ่ายค่าชดเชยให้เป็นรายวัน ตามแผนที่เราตกลงทำประกันไว้

โคม่า ประกันโควิดบางแผน จะครอบคลุมถึงเมื่อเกิดภาวะหมดสติขั้นรุนแรง ก็จะมีการจ่ายให้ตามแผนที่เราตกลงทำประกันไว้

เสียชีวิต ประกันโควิดบางแผน จะครอบคลุมถึงเมื่อเสียชีวิต ก็จะมีการจ่ายให้ตามแผนที่เราตกลงทำประกันไว้

ที่ต้องบอกว่า “บางแผน” เนื่องจากประกันแต่ละกรมธรรม์จะมีแผนที่ครอบคลุมต่างกัน เช่น แผน 1 ครอบคลุมเจอจ่ายและค่ารักษาเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงชดเชยนอนโรงพยาบาล โคม่า และเสียชีวิต ซึ่งเราต้องเลือกแผนที่ตรงกับความต้องการและเหมาะสมกับเราที่สุด (เปรียบเทียบแผนประกันโควิด คลิก)

 

ดูเงื่อนไขให้ดี

เวลาที่เราจะทำประกัน เราต้องดูว่าเราสามารถซื้อประกันได้หรือไม่ โดยดูจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ซึ่งเงื่อนไขหลัก ๆ ก็จะมีดังนี้

อายุ ประกันโควิดแต่ละแผนอาจมีช่วงอายุที่รับประกันไม่เท่ากัน บางแผนรับช่วงอายุ 1-99 ปี ส่วนบางแผนรับช่วงอายุ 1-65 เท่านั้น

อาชีพ ประกันโควิดบางแผน จะไม่รับประกันบุคคลากรทางการแพทย์ และพนักงานประจำท่าอากาศยาน บางครั้งอาจรวมไปถึง สจ๊วด นักบิน เรือเดินทะเลด้วย

โรคประจำตัว ประกันโควิดบางแผน จะไม่รับประกันผู้ที่มีโรคประจำตัว โรคประจำตัวเรื้อรัง โรคพิษสุราเรื้อรัง ผู้วิกลจริตหรือเกี่ยวกับภาวะทางจิต ผู้ติดสารเสพติด และผู้ป่วยติดเตียง

คนพิการ ประกันโควิดบางแผน จะสงวนสิทธิ์คนพิการไม่สามารถซื้อประกันโควิดได้ หรือรับประกันผู้พิการแบบช่วยเหลือตนเองได้

ประวัติโควิด ประกันโควิดบางแผน จะไม่รับประกันให้แก่ผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือต้องสงสัยว่าติดเชื้อก่อนเอาประกัน ผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่ลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรคโควิด-19 เป็นต้น

เงื่อนไขอื่น ๆ ที่กำหนด ประกันโควิดบางแผนจะมีเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ผู้เอาประกันต้องมีสัญชาติไทย ผู้เอาประกันสามารถทำได้คนละ 1 ฉบับ/แผนเท่านั้น หรือผู้ที่มีประวัติไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนทำประกัน 14 วันการเดินทาง

เพราะฉะนั้น ก่อนซื้อประกันโควิด อย่าลืมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขให้ดีทุกครั้ง เพื่อที่จะได้เลือกซื้อได้ตรงใจและคุ้มค่ามากที่สุดนะคะ