เลขที่ใบอนุญาตนายหนประกันวินาศภัย

IBN : 6404002194

เลขที่ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย

IBN : 6404002194

‘อยากตรวจแล้วว่าติดยัง?’ แชร์วิธีตรวจโควิด-19 ในไทย

หลายคนทราบดีกว่าการจะเข้าตรวจเชื้อโควิด-19 นั้น หากจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเองผลตรวจออกมาจะต้องเป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้น หรือในส่วนของการจะเข้ารับการตรวจก็ตามจะต้องได้รับการประเมินก่อนว่ามีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อ

ในเบื้องต้นเราสามารถประเมินความเสี่ยงได้ด้วยต้วเอง โดยทางกรมสุขภาพจิตได้ระบุไว้ว่าสามารถลดความกังวลกับอาการโควิด-19 ด้วยการทำ “แบบประเมินความเสี่ยงโควิดก่อนเข้ารักษาพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ และฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทางเว็บ BKK COVID-19

แต่ทั้งนี้หากคุณประเมินแล้วว่าตนเองมีความเสี่ยงสูงบทความนี้จะพามาส่องวิธีการตรวจที่ในประเทศไทยนำมาใช้เพื่อหาเชื้อโควิด-19 กัน !

 

วิธี Real-time RT PCR
วิธีนี้ คือ การตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time RT PCR ซึ่งเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลกยอมรับ และแนะนำ ซึ่งประเทศไทยของเราเองก็พร้อมใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับข้อดีของวิธีนี้ คือ มีความไว มีความจำเพาะสูง สามารถทราบผลภายใน 3-5 ชั่วโมง และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัสในปริมาณน้อย ๆ ได้ สามารถรายงานผลได้ใน 1 วัน

ขณะนี้ไทยมีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองแล้ว 236 แห่งทั่วประเทศครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดเหลือเพียง 1 จังหวัดจะพัฒนาให้ตรวจได้ทั้งหมดสามารถรองรับการตรวจได้มากกว่า 20,000 ตัวอย่าง/วัน

วิธีการเก็บตัวอย่างนั้น แพทย์จะทำการป้ายเอาเยื่อบุในคอ หรือเนื้อเยื่อหลังโพรงจมูกที่เราเคยเห็นภาพกันอยู่บ่อย ๆ เพื่อนำเสมหะที่อยู่ในปอด ออกมาตรวจหาเชื้อไวรัส ซึ่งการตรวจวิธีนี้ต้องระวังการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม จึงต้องทำในห้องแล็บที่ได้รับมาตรฐานเท่านั้น วิธีนี้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วิธี Rapid test
วิธีนี้ คือ การตรวจแบบ Rapid Test วิธีการตรวจ คือ เจาะเลือดเพื่อนำไปตรวจหาภูมิคุ้มกัน โดยการใช้ชุดทดสอบแบบรวดเร็ว หรือ Rapid Test สามารถทราบผลได้ใน 15 นาที แต่การตรวจวิธีนี้จะทำได้หลังมีอาการป่วย 5-7 วัน หรือได้รับเชื้อมาแล้ว 10-14 วัน ร่างกายจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาต้านเชื้อโรค

ดังนั้นการใช้ Rapid Test ตรวจภูมิคุ้มกันในช่วงแรกของการรับเชื้อ หรือช่วงแรกที่มีอาการ ผลการตรวจจะขึ้นลบ ซึ่งไม่ได้แสดงว่าผู้ป่วยไม่ได้ติดเชื้อโควิด-19 เนื่องจากภูมิคุ้มกันยังไม่เกิดขึ้น

ข้อควรระวัง คือ การตรวจแบบ Rapid Test นี้มีองค์ประกอบสำคัญก็คือ น้ำยาตรวจเชื้อ ประชาชนไม่สามารถซื้อมาตรวจเอง เนื่องจากน้ำยาเหล่านี้ทาง อย.อนุญาตใช้เฉพาะสถานพยาบาลเท่านั้น ไม่อนุญาตจำหน่ายทั่วไป การตรวจโดยการเจาะเลือดหาภูมิคุ้มนี้จึงจำเป็นจะต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขเท่านั้น

ตรวจเจอ จ่ายทันที ประกันโควิด-19 ที่คุณเลือกได้กับทาง 724 เลือกซื้อประกันโควิดออนไลน์ที่ถูกใจไม่ต้องกลัวความเสี่ยงมากไป เพราะอย่างไรซะก็มีแผนรองรับอยู่ คลิกเลย !